Anti Discriminatiebeleid

Onder discriminatie wordt verstaan: het maken van direct en indirect onderscheid tussen personen op grond van leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, levens-, politieke of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Onder discriminatie wordt uitdrukkelijk ook verstaan het ingaan op verzoeken van opdrachtgevers om bij invulling van een opdracht onderscheid tussen personen te maken op basis van criteria die niet noodzakelijk of relevant zijn voor een goede invulling van de functie.

Etran heeft een antidiscriminatiebeleid en wijst iedere vorm van discriminatie af. De bedrijfsvoering van Etran is erop gericht om de kwaliteiten van haar werknemers af te stemmen op de vraagstukken van c.q. opdrachten bij opdrachtgevers. Het vervullen van de opdrachten geschiedt ongeacht leeftijd, geslacht, burgerlijke staat, seksuele gerichtheid, politieke, levens- of geloofsovertuiging, ras, etnische afkomst of nationaliteit. Etran zorgt voor gelijke behandeling, doordat bij vraag en aanbod uitsluitend functie-gerelateerde criteria van belang zijn. Verzoeken van een opdrachtgever om bij de invulling van een opdracht, zoals – maar hiertoe niet beperkt – een advies-, werving- en selectie of bemiddelingsopdracht, rekening te houden met bepaalde criteria worden uitsluitend gehonoreerd indien er sprake is van objectieve rechtvaardiging.

Dit statement is met grootst mogelijke zorgvuldigheid opgesteld. Hebt u vragen, opmerkingen of klachten, dan kunt u contact met ons opnemen via het contactformulier.

Blijf op de hoogte

We delen graag onze kennis. Vul je e-mailadres in en meld je aan voor de nieuwsbrief.